Градски форум | Оспорвано наследство, смутно бъдеще: войните за паметта в градската тъкан

Третото издание на градския форум на КОИ

21-23 юни 2024 в Топлоцентрала, София

Художник: Анна Каракалу. Графично оформление: Павел Янчев

Във времена на кризи се умножават градските пространства, разпознавани и обживявани като оспорвани наследства. Вкризяването на настоящето вкризява и миналото. Както пише Валтер Бенямин, дори мъртвите не са в безопасност, когато врагът побеждава.

Под въпрос биват поставени не само паметници и други монументални артефакти, под постоянна атака на неспирен исторически ревизионизъм и организирана амнезия; не само сгради и квартали, подложени на избутваща нищетата джентрификация; но и аспекти от функционирането, организацията и развитието на града. В оспорвано наследство могат да се превърнат стопански практики, като земеделието и занаятчийството, както и дейности, свързани със свободното време, като спортът и танцуването на открито и посещаването на обществени бани. Оспорвано наследство могат да станат и определени политики и свързаните с тях инфраструктури, напр. достъпният транспорт, ранната детска грижа или общественото водоснабдяване, все по-приватизирано и остоковено. Междувременно в Газа, един цял народ, с неговата история и градска среда, биват унищожавани и запращани в едно очаквано да бъде забравено минало. На някои места, хората умират два пъти.

Днес повече от всякога кризите се превръщат в новото нормално, което нарушава градската среда, преобръщайки наличното и третирайки го не като среда на развитие, а като средство за печалба. Зад споровете за различните видове наследство често се крият по-дълбоки политически несъгласия за настоящето, а и за бъдещото развитие на съвместния ни живот. Някои от тези спорове действат като димна завеса, скриваща по-важни актуални конфликти, докато от адекватното артикулиране и разрешаване на други зависи самото бъдеще.

Какви са местата на памет в съвременния голям град? А на забравата? Каква е ролята на музеите и на публичното изкуство? Каква е и каква трябва да бъде съдбата на социалистическото монументално наследство в София, България, Източна Европа? А на османското – на Балканите? По какъв начин литературата, киното и медиите градят памет за града? По какъв начин оспорваните наследства влизат и в спора относно неравенствата, характерни за съвременния град и относно политиките, целящи справедливата борба с тях? Какви са икономическите наследства на (пост)модерния град – какви белези в него оставя преходът от индустриално към постиндустриално развитие и какво е бъдещето на градското земеделие в условията на надвиснала климатична криза? Как осмисляме миналото, когато е твърде късно да спасим бъдещето? Не се ли превръща самото бъдеще в оспорвано наследство?

Присъединете се към третото издание на форума за градски политики, организиран от Колектив за обществени интервенции, с финансовата подкрепа на фондация Роза Люксембург, за да обсъдим тези и други свързани въпроси с български и международни учени, общественици, активисти и експерти.

Работният език на събитието е английски. Вход свободен

Програма

Петък, 21 юни

10.00

11.30
Земеделие в и за града

Градското земеделие като инструмент за преодоляване на социалните неравенства: потенциал и предизвикателства
Дона Пикард

Връщане на продоволствието в общински ръце: опитът на град Троян
Донка Михайлова

От територия към пейзаж: Проследяване на трансформациите на земята в специална икономическа зона
Ина Вълканова
12.00

13.30
Мемориали в градската тъкан

Репарация срещу и декомунизация? Глобализиране на постсоциалистическите битки за паметта посредством прилагане рамката на деколониалността към войните за статуи 
Андреа Прухова-Хрузова

1993 и 2023: Разкази за оспорвано наследство по време на криза на демокрацията
Ина Белчева

Безводие в града на минералните извори: къпане, пиене и съпротива срещу отнемането на водите във Велинград
Миладина Монова
14.30

15.30
Мануела Боатка Оксидентализмът на и отвъд градския модел
16.00

17.30
Между боровата гора и живия плет от кактуси
Лекция на Ариж Ашхаб

Събота, 22 юни

10.00

11.00
Нови традиционализми

Десет години „Скопие 2014“: ода за издръжливостта
Наум Траяновски

Постсъветска перифериализация, антикомунистически режим на паметта: нация, история и маркетизация в Грузия след социализма
Браян Джигантино

Неудобната модерност. Архитектурното наследство на ХХ век между „традицията“, популизма и новите консерватори
Анета Василева
11.30

13.00
Народна история на постсоциализма

Аз, Мен, Мое, Ние, Нас, Нашите: инвентаризация на новото нормално. Случаят на постюгославска Баня Лука
Соня Лакич

Постсоциалистическа градска идентичност и сблъсъци за легитимация: сравнителен анализ
Радослав Илиев
14.00

15.30
Руини, разрушения и културно наследство в междувоенна Газа
Лекция на Дотан Халеви
16.00Разходка из оспорвани места на памет и беседа с Красимир Терзиев за инсталацията му „Между миналото, което е напът да се случи и бъдещето, което вече е било“
София Прайд 2024

Неделя, 23 юни

10.00

11.30
Спомени за социализма

Чувствителни спомени, сетивни наследства? В търсене на радиоточката или противоречивото звучене на комунизма в България
Оливие Живр

Югославските градски култури в киното: документация и памет за социалистическите общностни пространства
Дияна Йелача

Пазарът – срамът или гордостта на социалистическата държава? Софийският Централен пазар срещу антропологията на социализма
Никола Венков-Роуз
12.00

13.30
Съвременно изкуство и културно наследство

По следите на изгубени места
Цветелина Христова и Красимир Терзиев

Изкуство и оспорвана памет в Атина и Скопие: сравнителен подход
София Григориаду

Съвременното изкуство и градът
Овидиу Цикинделяну
14.30

16.00
Наследство и заличаване

Здрави корени: изкуство, култура и деоколонизирано наследство в градска Палестина
Химат Зуби

Османското наследство между заличеното минало и възможностите на бъдещето?
Иво Страхилов и Славка Каракушева

Кой се интересува от наследството?
Елиз Бияр Пизани
16.15

17.30
Да забравим „паметта“? Критични наблюдения върху критическите изследвания на паметта
Лекция на Александра Ковалски
Total
0
Shares
Още публикации