Архив: Tooltips

36 публикации

Справедливост на архитектурния дизайн: концептуализиране на процеса за справедливи практики в архитектурата и архитектурното образование

Това проучване събира поуки от алтернативни съпротиви в град Брюксел – град, в който има многобройни мрежови практики,…

Деколонизиране на града? Пътуване през градските пейзажи в световно-системните транспериферни истории на социалистическа Унгария и глобалния Юг

Улица „Лумумба.“ Бряг „Неру.“ Жилищен квартал „Хавана.“ Места, покрай които минаваме, вече са минало. „Завръщането“ в Европа в…