Безводие в града на минералните извори

Във Велинград разходките от домовете до чешмите или баните, от кварталите до минералните извори в края на града са част от седмичната рутина за много жители. Чешмите, от които текат четири вида минерална вода (от студена до почти вряща), са места на социализация, придаващи живот на кварталните общности. Пиенето, къпането, готвенето, прането и други семейни ритуали също са дейности, определящи за идентичността. Въпреки това тази хидросоциална екосистема е изправена пред заплахите на необуздания неолиберализъм, тъй като водата от изворите се превръща в изключително търсена стока за спа-предприемачите и инвеститорите в луксозни жилищни комплекси. В неспирното си преследване на по-голям дебит и нови разрешителни за водовземане, частните актьори оказват натиск върху тръбопровода. За тях обществените чешми и бани са пречки. В този контекст хората критикуват държавните институции и оплакват възможността да „останат жадни, докато газят във вода“ на място, където водата „изобилства“. Въз основа на теренна работа и архивно проучване, този доклад проследява наративното изграждане на този многоводен град до съвременния момент на неговото разпадане. Твърдя, че заграбването на водата може да бъде спряно първо чрез публични интервенции, с оглед на факта, че термалните води са ограничен ресурс, и второ чрез съществуващите политически мобилизации, черпещи вдъхновение от идеите за идентичност и принадлежност.