Борбата с климатичния срив отвъд прага от 1.5ºС

Какво правим, когато глобалното затопляне е вече факт? Горещите вълни и вилнеещите бедствия по цялата планета и прекрачването на прага от 1.5 градуса по Целзий налагат да се захванем с този въпрос насериозно. В тази лекция известният шведски еколог ще предложи някои предварителни размишления върху бъдещето на адаптацията, отстраняването на въглеродния диоксид и геоинженерството и ще аргументира позицията, че нито едно от тях не може в крайна сметка да замести едно революционно по мащаби и бързина орязване на емисиите.