Чувствителни спомени, сетивни наследства? В търсене на радиоточката или противоречивото звучене на комунизма в България

„Значи не знаеш за радиоточката?“
Антрополог и звукорежисьор пътуват из България в търсене на изчезващо социалистическо радио. Чрез срещи, посещения на места и изследване на архиви, те откриват част от звуковата памет за комунизма, между носталгията по едно минало общество и отхвърлянето на една тоталитарна власт. Какво е останало от радиоточката? Какво е било нейното място в ежедневието? Какви са културният ѝ отпечатък и политическото ѝ въздействие? Как е звучал комунизмът? Изследователското творчество и извънакадемичната ангажираност на това проучване поставят под въпрос начините, по които се разглежда и произвежда памет в контекста на нарастващия политически натиск върху разказването на истории за миналото.