Дигиталните екосистеми: функционирането на една метафора

Презентацията на Криви се опира на неговото скорошно изследване върху историята на идеята, че дигиталните мрежи наподобяват екологичните системи. Криви ще даде примери от Естония, както и от други места, за да изведе политическите, екологичните и други последствия.