Глобалните пресичания между градското развитие, социалната справедливост и климатичната криза

Градовете и градските райони, които са отговорни за 70% от глобалното потребление на енергия и 60% от емисиите на парникови газове, играят ролята както на причинители на климатичната криза, така и на нейните най-уязвими жертви. Намаляването на рисковете от климатичните промени и адаптацията към тях, заедно с изграждането на капацитет за справянето с кризите, днес са станали неразделна част от политиките по планиране и управление на градовете. До каква степен могат мерките, свързани с климата в града, да бъдат съчетани с мерките, целящи социална справедливост? Има ли корелация между двете? Могат ли политиките, засягащи климатичната криза и социалната справедливост, да бъдат преплетени и координирани, така насърчавайки реално обществено участие? Ангелина Давидова е журналистка и експерт, занимаваща се с климат и околна среда, родена в Русия, а сега пребиваваща в Берлин. Тя ще се позове на своя международен опит, включително на преговорите на ООН за климата, които тя наблюдава от 2008 г. насам.