Градски проекти, вдъхновени от ландшафта

Пътешествие сред редица обществени проекти в Румъния и Белгия, целящи да подобрят градските обитания не само по отношение на жилищата, а и на достъпа до обществени удобства и природа. Тези проекти, в техните различни мащаби на намеса, са вкоренени в географията своята локация, тръгвайки от прецизно разбиране и критическо изследване на контекста. Те целят да оспорят твърде често валидната корелация между градското уплътняване и упадъка на екосистемите, предвиждайки повече от всичко: повече жилища и удобства, но и повече природа. Така бива разкрит както нов потенциал, така и ограничения при работата в рамките на по-голяма (и враждебна) политическа парадигма.