Интимната колонизация и градът: от „успеха“ към добрия живот

Моят роден град Клуж, Румъния, е смятан за „успешен пример“ за прехода, задвижван от водещи капиталистически индустрии като ИТ, ново поколение „творци“ и музикални и филмови фестивали, които привличат голям брой туристи всяка година. Същевременно сериозни критики посочват нарастващите неравенства в сравнение с провинцията, но и в рамките на града, периферната позиция на местния ИТ труд в глобалните вериги и прекаризацията на местната културна сцена. Използвайки историята на моя роден квартал като пример, предлагам да мислим за града като живо натрупване на противоречия и да просоча към конкретните прояви на колониалност в Източна Европа. Каня Ви да прокараме мост между социалистическия опит и прехода към капитализъм, в този случай между живия опит в работнически квартал от индустриална зона, пропит от екологичните мечти на социализма на бъдещето, и живия опит на същия квартал в разкрасения град на собствениците на имоти и валоризациите на недвижими имоти.