Изключени: ефектът от градските неравенства върху достъпността на града за работещите

Презентацията разглежда влиянието на нарастващите цени и ниските заплати върху достъпността Тбилиси, столицата на Грузия, за работещите хора в нея.. Въпреки че е център на икономическа и културна дейност, Тбилиси се отличава с големи неравенства в разпределението на ресурсите, което създава значителни бариери пред достъпността за множество граждани. Освен че са лишени от достъпни жилища, работниците не могат да се възползват и от постоянно разрастващата се мрежа от кафенета, барове, салони, магазини, супермаркети и други заведения, посещавани от туристите. Презентацията има за цел да хвърли светлина върху сложния и многоизмерен характер на неравенството в градовете и влиянието му върху живота на работещите хора, като проучи опита на най-засегнатите. Ще бъдат разгледани и някои потенциални стратегии за справяне с тези неравенства и за превръщане на града в по-егалитарен и приобщаващ за всички.