Изместване и фотография: практики за забавяне

Живеем в дълбока пространствена криза: светът никога не е бил така добре картографиран, както сега чрез технологиите за изобразяване, но в същото време имаме странното усещане, че не знаем къде точно се намираме. И ако не сме в състояние да „прочетем“ или да картографираме мислено пространството, в което живеем, не можем да действаме в света, изграждайки един отчужден и отчуждаващ опит, противоречащ на всяка отговорна представа за гражданство. С тази загриженост фотографът Тука Виейра създава „Фотографски атлас на град Сао Пауло“ – обширно фотографско упражнение за възприемане на градската среда, използвайки като лаборатория един от най-големите градове в света. Творбата е резултат от фотографско картографиране на столичния регион на Сао Пауло и се състои от 203 голямоформатни фотографии, по една за всяка страница от уличния пътеводител на града. Тази стратегия имаше за цел да отговори на два въпроса: Какво точно представлява Сао Пауло? Как да представим тази огромна и сложна територия в нейното разширение и разнообразие? Както подсказва името, атласът е тясно свързан с вселената на картите, пътеводителите и другите картографски обекти и цели да бъде инструмент за ориентация в тази огромна територия. Макар да повдига важни въпроси относно съвременния град, работата е и част от традицията на фотографското документиране на града, започнала през XIX в.