Как да създадем справедлив споделен град?

В Централна Европа архитектурната и градоустройствената практика обикновено работи добре за здравите и икономически активни хора. Но ако разгледаме демографските данни, работещите и икономически активните хора съставляват малко повече от половината от градското население. Останалата половина са възрастни хора и младежи под 18 години. Тенденциите показват, че населението ни застарява, а когато вземем предвид пола и етническата принадлежност, групите потребители значително се разминават. Всяка от тях има различни потребности. Как да осигурим град, който предлага справедлив дял на всички? Милота Сидорова ще представи своите изследвания на неравенствата в градското планиране и в търсенето на практики за тяхното балансиране.