Концепция Зелен ринг София: линеен парк, който свързва територии и активира местни общности

Концепция за линеен парк, с пешеходно и велосипедно движение, който трансформира и оживява неизползвани терени, преодолява физически бариери в градската среда, създава връзки между разнообразни фукнции, активира местни общности и подобрява качеството на живот в града.