Отпадъци на прогреса: територии на капитализма в постсоциалистическите периферии

Отпадъците – една от най-разпознаваемите следи, които капитализмът оставя – трансформират постиндустриални региони в обширни терени за обработка на отпадъци в България. В тези условия общностите, вече съжителстващи с драстични антропогенни щети, се сблъскват с ново съжителство с „отпадъците от отпадъците“, като самите общности се превръщат в отпадък – в икономическо, социално и здравно отношение. Тази презентация се фокусира върху долината на Девня и глобалното създаване на локална екологична катастрофа.