Планиране и данъчно облагане за множество ползи в София

Климатичните промени все още не са се проявили истински екстремно в София. Двата основни риска пред града са екстремните горещини и наводненията. Затова и митигацията на градско ниво е много важна. Решенията, базирани на природата, са най-подходящият отговор на тези два риска. Нито повече климатици, нито повече бетонови корита за управление на реките ще помогнат. А повече зеленина и незапечатани почви, които да поемат екстремните извалявания, както и да намалят ефекта на топлинния остров. Пространственото планиране, местните данъци и такси, но и начинът, по който те биват прилагани, са добри инструменти, за да бъде постигнато това. На теория.