Принудително извеждане: Разчистването на бедняшки квартали и разрушаването на жилища в столицата на Етиопия Адис Абеба

Градовете, приютяващи повече от половината от световното население, на теория могат да бъдат решение на климатичната криза, ако се управляват чрез приобщаваща урбанизация, способна да осигури източници на препитание и жилища и да поеме мигрантските потоци от селските райони към градовете, които продължават да характеризират моделите на глобална миграция. Етиопия е една от най-гъсто населените и най-малко урбанизирани страни в Африка, а столицата Адис Абеба е под натиска на бърза урбанизация. Преобладаващият вид урбанизация на градовете, в контекста на обезлюдяване в селските райони и експроприация на земята, използва разрушаването на жилища като инструмент за разчистване на бедняшки квартали и социално инженерство. Общественият договор, обещаващ жилище и препитание като основно право на всеки гражданин, който оформя революционния период на Адис Абеба, е заменен от ролята на пазара, като в процеса изчезва идеята за право на жилище. Не на последно място, мобилността бива все по-регулирана, за да не се допускат мигранти, категоризирани като нежелани.