Расиализация чрез боклука: медийно-властови комплекс срещу един пловдивски квартал

Презентацията е посветена на управлението на битовите отпадъци в турския и ромски квартал Столипиново, Пловдив и показва как градската маргинализация се възпроизвежда, оправдава и подновява. За целта Венков изследва расовизиращия ефект на публичните образи на боклука в Столипиново и показва как те се разпространяват, произвеждат и усилват от журналистически практики в тандем с действията и говоренето на местната власт в Пловдив – институцията, отговорна за решаването на проблема. Симбиозата е толкова тясна, че заслужава определението „медийно-правителствен комплекс“.