Расизмът–най-висшия стадий на антикомунизма

Либералите, а още по-малко членовете на либералната интелигенция, рядко фигурират в дискусиите върху постсоциалистическия расизъм. Най-често се говори за институционалния расизъм на източноевропейските държави, насилието на крайно десните и ежедневния расизъм на етническото (славянско) мнозинство. При все това реакциите на ред източноевропейски обществено активни либерали към убийството на Джордж Флойд и последвалите протести в САЩ разкриват един мащабен резервоар от расови предубеждения. Този доклад разглежда появата им в исторически план, като локализира корените им в антикомунистическите идеологии от последния половин век.