Разбити солидарности: визуалната култура на Движението на необвързаните преди и след 1989 г.

Този доклад анализира материалната визуална култура на Движението на необвързаните страни (ДНС) и социализма в ежедневния живот на югославските народи. Обръщайки специално внимание на присъствието на социализма, солидарността и интернационализма в живота на градовете и селата, на представянето им в масмедиите, протестните шествия, обществения живот, визуалната култура (постери, снимки, демонстрации) и ежедневния живот, съпоставям тази богата история с нейното наследство в региона след 1989 г. Участието на Югославия в ДНС е част от по-широката ѝ ангажираност към социализма, антифашизма, антиимпериализма и равенството, присъстващи на всяко едно равнище от живота (от апартамента, който обитаваш, до медиите, които консумираш). В края на Югославия тези идеи са отхвърлени, а проектът е насилствено изтръгнат от обществените живот и памет. Сред последствията от антикомунистическия неолиберален проект на т.нар. преход в Източна Европа са отхвърлянето на социализма и на неговите практики на международна солидарност, но и на еманципаторската траектория на социализма, довело до мащабните материални неравенства, класово разслояване и насилие.