Съвременното изкуство и градът

Културните дейци и по-конкретно артистите са част от едни от най-крехките и преобладаващо несигурни сектори в постсоциалистическите икономики, въпреки няколко блестящи изключения и въпреки други установени предубеждения. И все пак създаването на успешен център за съвременно изкуство (в идеалния случай помещаващ се в дръзко произведение на архитектурата) отдавна е инструмент за утвъждаване на определено цивилизационно равнище за града, както на Запад, така и отвъд – нещо подобно на това градът да се сдобие със статуса на средна класа. Скорошните икономически и геополитически събития, натрупването на капитал и имперските интереси изправят едно срещу друго тези две противоречиви помежду си наследства в полупериферните градове Яш (Румъния) и Кишинев (Молдова). Изведнъж и двата града се оказват привлекателни за „инвеститори в културата“, които оказват натиск върху местните артисти и културни дейци. В доклада си Цикинделяну ще представи тези два случая в развитие и ще ги обвърже и препозиционира, отнасяйки ги към необходимостта от институционализация и институционална критика на местната културна история.