Систематизацията на реките (като част от социалистическата модернизация) и икономика, базирана на реките