Справедливост на архитектурния дизайн: концептуализиране на процеса за справедливи практики в архитектурата и архитектурното образование

Това проучване събира поуки от алтернативни съпротиви в град Брюксел – град, в който има многобройни мрежови практики, разнообразна култура и широк спектър от трансдисциплинарни знания.