Предградията на София: опит за история

Подобно на други социалистически столици, София също беше компактен град. Социалистическите жилищни комплекси с панелни блокове бяха в края на града. След 1990 г. най-значимият аспект от разрастването на София беше абсорбирането на селата в нейната периферия и превръщането им в предградия. Какви са възможностите и предизвикателствата, които предполага тази субурбанизация в София?