Защо жилищната и климатичната справедливост трябва да бъдат мислени заедно

Европейската коалиция за правото на жилище и град е мрежа от над 35 граждански колектива от 20 държави. Нейната цел е да подкрепя и развива общи действия в цяла Европа, за да улесни сътрудничеството между работещите по места движения. В основата на действията, подкрепяни от мрежата, е залегнала борбата срещу принудителното извеждане от жилището. От 2022 г. насам сдруженията на наемателите, групите за борба с извежданията и с бездомността, са изправени пред все по-големи трудности поради енергийната криза и правителствените политики за справяне с климатичната криза. Бетаваци ще представи и обсъди тези предизвикателства.