Здрави корени: изкуство, култура и деоколонизирано наследство в градска Палестина

В градския пейзаж на Палестина материалното и нематериалното наследство стоят не като реликви от миналото, а като живо свидетелство за продължаващата борба за освобождение. Тази презентация разглежда как изкуството и културният активизъм служат като жизненоважни пътеки за повторно завоюване на пространствата на памет и наследство в историческите палестински градове, разкриващи алтернативни насоки за бъдещето. Изследвайки няколко колективни палестински художествено-културни проекти в Хайфа, както и насилието върху палестинските културни дейци от страна на израелските власти, докладът подчертава продължаващата битка за потиснатата палестинска история и наследство в борбата за деколонизация. Презентацията цели да осветли деликатните преплитания между памет, история, съпротива и градско наследство в палестински контекст, както и да предложи разбиране за ролята на изкуството и културата в оформянето на разказ за деоколониалното наследство и в катализирането на обществено-политически промени.