Деколонизиране на града? Пътуване през градските пейзажи в световно-системните транспериферни истории на социалистическа Унгария и глобалния Юг

Улица „Лумумба.“ Бряг „Неру.“ Жилищен квартал „Хавана.“ Места, покрай които минаваме, вече са минало. „Завръщането“ в Европа в Унгария след 1989 г. доведе до неолибералното „избелване“ на спомените за антиколониалната солидарност на социалистическата ера с Третия свят. Катаклизмите около убийството на Джордж Флойд предизвикаха вълна от дебати в Унгария върху расизма, движението „Животът на чернокожите има значение“, наследствата на колониализма и деколониализма. Този предимно западноцентричен политически дискурс се съсредоточава върху колониалата памет, колекции и паметници. „Не сме имали колонии или роби“ – преобладаващата позиция на изключителност пренебрегва историческия принос на Унгария към колониализма и деколонизацията. Вместо евробялото невежество на западноцентричната унгарска левица се нуждаем от световносистемен подход за дешифриране на „транспериферните“ отношения сред полупериферната интеграция на Унгария в света-система на глобалния капитализъм. Поглеждам към обмените между Унгария и деколонизирания глобален Юг от времето на социализма: как гостуващи работници, студенти, архитектурни проекти и проекти за развитие оформят градската среда и обществената памет. Въз основа на изложбата за Транспериферното движение (transperiphery.com), целя да контекстуализирам паметта, познанието и материалността сред структурните условия на глобалните икономически цикли: от ерата на експанзионистичния бум на инфраструктурата, строенето на жилища и износа от 1960-те и 70-те до глобалната дългова криза от 1980-те, за да видя как капиталистическият натиск на конкуренцията, нарастващата зависимост от чуждестранна валута и заеми и растящата пропаст в неравния износен обмен водят до колапса и смяната на системата през 1989 г.