Инфраструктурните бариери и пространствената сегрегация

Индустриализацията на София през XX в. оставя след себе си обширна мрежа от железопътни линии, някога част от линията на Ориент експрес. С нарастването на града, железопътните ареали от периферия се превръщат в инфраструктурни бариери, сегрегиращи жилищните квартали в северната от южната част на града. Тези бариери, освен пространствени делители, се превръщат и в прегради за благоденствието на жителите. Възможностите за устойчива мобилност, достъп до социална инфраструктура и природна среда се оказват много по-трудни за жителите от северната страна на железопътните линии.