Интеграция на хора, на информация, на процеси, на ресурси

Публичните институции за съжаление твърде често работят на парче. Това е особено валидно за големи общини като Столичната – различните нейни звена действат като отделни, несвързани части. Всяка със своите цели, бюджети, послания, проблеми. Опитите за интеграция в работата на тези различни звена са голяма рядкост. А интеграция е силно необходима – за да се надградят усилия, да се обединят ресурси, да се оптимизират процеси. Само с интеграцията на тези аспекти на управлението голяма община като Столичната може да отговори на увеличаващото се разделение в София. Разделение, което има своите доказани проявления в икономиката, в околната среда и в благоденствието на хората.