Пространствени практики за създаване условия за съвместен живот

Тази презентация тълкува неуспеха, колапса и руините на съществуващите институции.
Обсъжда формите на събиране и възможността за различно изграждане на институции, за съвместен живот към по-равностойно и егалитарно бъдеще. Презентацията се занимава с пространствени практики.