Справедливият енергиен преход – възможност за социална и икономическа трансформация

Справедливият енергиен преход на въглищните региони е ключов за прехода от изкопаеми горива към зелена енергия. Когато говорим за преход обаче нен трябва да се ограничаваме само до трансформацията на енергийния сектор; необходимо е също така да обръщаме внимание и на възможността за цялостна социална и икономическа трансформация на въглищните региони. Вместо да се съсредоточаваме само в енергийни мега проекти, това е една възможност за интегриран подход, който да доведе до възможно най-много ползи за регионите, както и да овласти местните общности, следвайки принципа никой да не бъде изоставен.