Туризъм, жилища и домове. Изследване на социално-пространствените неравенства на Airbnb в София

Д-р Марча Ролофсен изследва пространствените и социални последствия от туризма върху градовете и всекидневието в Нидерландия, България, Дания, Испания и Гана. Дигиталните платформи като Airbnb, на които се основават рентиерските сектори, променят значението на понятия като дом и гостоприемство.
На форума Градски неравенства Ролофсен ще проследи развитието на Airbnb в София. Платформата засяга по неравен начин градския контекст и през времето се оказва от полза само за определена част от потребителите. Ролофсен ще изложи няколко съображения за по-включващи алтернативни платформи.