„Това не е река“

Двата документални филма от 2021 и 2022 г. показват сегашното унищожаване на околната среда, както потенциалния му край (или безкрайност), в района на Мармара. Безконтролната индустриализация и финансиализация на ландшафта водят до умъртвяването на река Ергене и до мечтаните изкопни дейности в случая с Канал Истанбул.
Прожекцията на филмите ще бъде последвана от разговор с Мерве Бедир, която през 2014 г. в Пловдив изследва и река Марица в регионална перспектива. Центърът за пространствена справедливост (MAD) се занимава с трансдисциплинарни изследвания върху развитието на по-справедливи, екологични и демократични процеси и практики в градските и селски райони. MAD цели да произвежда, събира и споделя иновативно, качествено и обществено знание.