София куиър форум: Манифестации на личното

„Манифестации на личното“ е един вид провокация – оголване и разкриване, създаване на множество споделени лични пространства. Противоречиви и разнопосочни „интимни“ себе/изразявания на единадесет автори, някои от които вглъбено изследват собствената си същност, други се занимават с феминизъм, религия и фетишизъм, трети пък изхождат от личната си история в търсене на базисния въпрос за предопределеността. Не е случайно, че в изложбите в рамките на София Куиър Форум преобладават авто/портретите, които преди всичко представляват само/съзерцание и само/анализиране.

Концепцията „Манифестации на личното“ на София Куиър Форум 2014 дойде до голяма степен от панелната дискусия „Политика – Арт – Джендър“, инициирана по повод първото издание на форума през 2012 г. и публикувана в онлайн списанието Блистер. Един от спорните моменти в дискусията беше, че сексуалността и половата идентичност са нещо лично и като такива са и аполитични – като вкуса за дрехи, храна или музика. В заключение един от участниците в дискусията стигна до питането: „Защо да политизираме аполитичното?“. Да, въпросите на пола, половата идентичност и сексуалността могат да бъдат възприети като лични (и аполитични?), но само в една идеална среда, лишена от конфликти. Факт е обаче, че не живеем в такава. Тук и сега (в България, Европа, света, макар и в различна степен) има установени и понякога изглеждащи непоклатими позиции, както повелява хетеронормата. Отклонявайки се или не приемайки я, индивидът навлиза в пряк конфликт с морални и институционални предписания, чието прекрачване е неизменно „политично“. Когато говорим за куиър, сюблимният момент на манифестацията на личното (т.е. превръщането му в публично) е наситен с конфликти и противоречия и именно тази пълнота на смисли, значения и интерпретации е обединяващият мотив в тазгодишния форум.

Каталогът включва текстове от Ейми Брицгел, Лъчезар Бояджиев, Владия Михайлова, Снежанка Михайлова, Боряна Росса, Стефка Цанева.

Цанева, Стефка (съставителка). 2014. София Куиър Форум 2014: Манифестации на личното. София: КОИ.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург”.