Градски неравенства: от право на град до отвоюване на властта, 17-19 юни 2022 г.

Международен форум 17-19 юни 2022 г.

Чешки център, ул. Г. С. Раковски 100, София

Дизайн: Теодора Стефанова

Столицата на България е най-големият, най-бързо растящият и най-богатият град в страната. Но този привиден успех прикрива безброй проблеми, болезнено познати на нейните жители. Лошата обществена инфраструктура, опасното качество на въздуха, дефицитът на детски градини, безспирното унищожаване на зелените площи – всичко това значително влошава качеството на живот в София.

През последните години тези сериозни проблеми бяха засегнати от различни неправителствени и общински организации, най-вече от гледна точка на борбата с корупцията. Въпреки това градските неравенства и техните системни източници са всеобхватен и многостранен проблем, който до голяма степен остава извън обхвата на техните усилия. 

Фотограф: Владислав Симеонов

В други градове, изнемогващи от неравномерно свръхразвитие, се поставиха основите на масови движения в духа на идеята „право на град“, които доведоха до победи на прогресивните сили, например в Загреб. Въпреки че тази фаза до голяма степен отсъства в България, българските градски движения все пак се мобилизират с цел вземане на властта и този форум цели да подкрепи техните усилия.

В един така разнообразен и неравномерно развит град като София акцентът върху неравенството е задължителен, за да може ефикасно да се разрешават градските проблеми и да се проправи път към модел на управление, в центъра на който стои социалната справедливост. 

Това е още по-важно, имайки предвид настоящата миграционна динамика в България, водеща до значителна концентрация на населението в големите градове и до обезлюдяване на много от районите извън столицата. С наближаването на местните избори през 2023 г. е още по-наложително антикорупционните усилия да бъдат придружени от критика на политическата икономия и да се предложат приложими мерки за по-справедливо и равномерно социално-икономическо развитие на града.

Този тридневен форум има за цел да обогати разбирането за градските проблеми в София, осланяйки се на изследванията и постиженията на местни и международни активисти и изследователи. Дискусиите ни обхващат националния и регионалния контекст, в който е загнездено градското, и се спускат към хората, които съставят градската тъкан.

Събираме на едно място международни и местни градски активисти, политици, архитекти и учени, за да обсъдим социалните неравенства в града, неравномерния достъп до общински услуги и жилища, етническата сегрегация и влиянието на т.нар. ново публичен управление върху несправедливостта в града.

петък, 17 юнисъбота, 18 юнинеделя, 19 юни
10.30 – 12.00Справедливост в града

Пространствени практики за създаване условия за съвместен живот
Мерве Бедир

Доброто и лошото в градското планиране: предизвикателства пред съвременните градове
Лорис Сервило

Модератор:
Павел Янчев
Неолибералния град

Предградията на София: опит за история
Соня Хърт

Жилищна, класова и расова несправедливост в съвременния капитализъм
Еникьо Винче

Неолиберална политика, неравенство и упадък на общинските пазари в София
Никола Венков

Модератор:
Огнян Касабов
Проектиране на справедливи градове

Как да създадем справедлив споделен град?
Милота Сидорова

Справедливост на архитектурния дизайн: концептуализиране на процеса за справедливи практики в архитектурата и архитектурното образование 
Розаура Ромеро

Модератор:
Павел Янчев
13.00 -14.30Жилищни политики

Жилищата – национален приоритет или финансов актив
Росица Кратункова

Туризъм, жилища и домове. Изследване на социално-пространствените неравенства на Airbnb в София
Марча Ролофсен

Жилището като крайъгълен камък на достъпа до града: съвместни и общински форми на жилищно настаняване
Жужана Посфай

Модератор:
Георги Медаров
Интегрирани градове

Интеграция на хора, на информация, на процеси, на ресурси
Любо Георгиев

Обществените услуги и социалното възпроизводство в неолибералния град: перспективата на труда
Александра Лакич

Модератор:

Георги Медаров
Деколонизиране на града

Деколонизиране на града? Пътуване през градските пейзажи в световно-системните транспериферни истории на социалистическа Унгария и глобалния Юг
Золтан Гинели

Разбити солидарности: визуалната култура на Движението на необвързаните преди и след 1989 г.
Бояна Видеканич

Модератор:
Николай Кърков
15.00 – 16.30Връщане на комуналните услуги в обществени ръце

Възможно ли е връщането на комуналните услуги в общински ръце и на каква цена?
Борис Бонев

Бъдещето е общо – местна власт и обществена собственост
Мелиса Кутузис

Бездомни води: минералните извори между лукса и разрухата
Слава Савова

Модератор:

Жана Цонева
Транспорт и качество на въздуха

Чист въздух за кого?
Ивайло Хлебаров

Задвижван от печалбата урбанизъм и скритата цена на задръстванията
Зоран Буквич

Инфраструктурните бариери и пространствената сегрегация
Павел Янчев
Теодора Стефанова

Модератор:

Огнян Касабов
Алтернативни модерности

Расизмът–най-висшия стадий на антикомунизма
Росен Джагалов

Оспорвано наследство: архитектура, културни войни и контекстуализация на сложното минало
Анета Василева

Интимната колонизация и градът: от „успеха“ към добрия живот
Овидиу Цикинделяну

Модератор:
Николай Кърков

Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Роза Люксембург“.

Total
0
Shares
Още публикации