Capital Reforms

В изследването се проследяват историческите изменения в оправданията на бюджетните съкращения и неолибералните реформи в седмичника Капитал от първата половина на деветдесетте години до 2014 г. За Капитал реформи не обозначава конкретна позиция, базирана на абстрактни принципи, а е вградена в исторически конкретни съотношения на сили, политикономически конюнктури и специфични властови битки. Флуидността на категорията реформие видима, например, при описанието на възхода на говоренето за съдебна реформа. Бюджетните съкращения са оправдани и чрез изместването им от политико-исторически аргументи (справяне с тоталитарното наследство) към културно-географски стереотипи за южните народи. Водещ мотив в изследването е адаптивният характер на оправданията, описанията и рационалността на реформите, изменящи радикално съдържанието си във времето с цел да запазят посоката си.

Докладът проследява и противоречивите функционалности на категории като корупция, популизъм, консенсус, цивилизационен избор и непопулярни мерки; разривите между отношението към конкретните капиталисти и към абстрактния капитал; конституирането на либерални политически субекти, подкрепящи реформите и др.

Medarov, Georgi and Jana Tsoneva. 2014. Capital Reforms. Sofia: KOI.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.