Непредставените

От гледна точка на обикновените знания на социалните дейци кризата на представителността, на която сме свидетели днес, се дължи на това, че модерната демокрация е предполагала разпръсване на множествата на индивиди, респонсибилизирани в качеството на автономни, формално рационални политически субекти, което днес вече не може да бъде приемано за даденост. Партиите, които днес са ключов механизъм на политическото представителство, представят не само или дори не толкова индивиди, колкото икономически, политически и глобални сили.

Целта на изследването е да опише обикновени знания на участници в изборния процес, които да позволят да се прецени дали съвременната българска демокрация е представителна в достатъчна степен и дали представителността й може да бъде подобрена чрез въвеждането на хетеродоксални правила, прекрачващи отвъд възлови очевидности на модерната демокрация. Изследването беше проведено между април и юни 2014 г. от Института за критически социални изследвания-София в партньорство с КОИ.

Христов, Тодор и Деян Деянов. 2014. Непредставените: наблюдения върху всекидневието на представителната демокрация. София: КОИ.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.