Една друга София е възможна!

Идеи за зелен, справедлив и достъпен град за хората

В това кратко четиво социолог и урбанист обединяват опит, знания и въображение, за да предложат лесно приложими идеи за радикална промяна на София. Този наръчник по практическа градска утопия чертае визии за различни невралгични точки на общото ни съществуване в града. Каква социална система е необходима на София и какви да бъдат транспортът, градската среда и жилищната политика на бъдещето? Как София може да финансира закъснялата си трансформация към град на хората?

Жана Цонева работи като социолог в секция Публични политики и социални промени на БАН и е председател на Сдружение КОИ. Изследователските ѝ интереси обхващат социологията на труда, гражданското общество, социалните класи, гражданските мобилизации, климатичните изменения и др.

Павел Янчев работи като архитект и урбанист в София и Брюксел. Автор е на статии и изследвания на тема урбанизъм и градско развитие.