Критически погледи към човешките права

Текстовете в сборника „Критически погледи към човешките права“ проблематизират понятия като „човешки права“, „толерантност“, „култура“, „експертиза“, „бежанска криза“, „малцинства“ и „хуманитарна интервенция“. Тези понятия са променливи, притежават своя история, могат да имат деполитизиращ и атомизиращ ефект, но и да конституират субективности и колективности, да водят до нови форми на политизация. Сборникът се занимава не само с историческите условия и граници на понятията, структуриращи днешните схващания за човешките права, но сочи и към потенциала им за еманципативни борби, чийто залог е бъдещето.

За поръчка на пълното издание:

  Категория:

  В хронологичен ред, сборникът включва текстове от Костас Дузинас, Никола Гийо, Уенди Браун, Джудит Бътлър, Алана Лентин, Осаму Нишитани, Хана Аренд, Робин Блекбърн, Жак Рансиер, Гаятри Чакраворти Спивак.

  Поради ограничения, свързани с авторските права, тук е достъпно само онлайн изданието, в което не са включени всички текстове. Попълнете формата по-горе, за да получите пълното издание.

  Представянето на сборника се състоя на 19 декември 2014 г. в the fridge & ХаспелВ него участие взеха Христо Гьошев, Димитър Вацов и Тодор Христов.

  Интервюто с Георги Медаров и Тодор Христов във връзка с книгата в предаването Култура.БГ.

  Медаров, Георги (съставител). 2014. Критически погледи към човешките права. София: КОИ.

  Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.