Предприемачески дух и призрачни предприемачи

Книгата изследва взаимовръзката между разпространението на предприемаческия новговор и задълбочаването на неравенствата, декласирането и социалното страдание. За тази цел се възползва от разнороден емпиричен материал – експертни дискурси, управленски практики и интервюта с „неавтентични“ предприемачи. Тези данни са разгледани в перспективата на неолибералните икономически политики и всекидневните опити за справяне с техните опустошителни ефекти. Авторите разнищват не само източниците на предприемаческите дискурси и изключващите механизми, на които се опират, но и ролята на социалното страдание и неравенствата в производството на предприемачески субективности.

Възходът на новите дискурси за предприемачеството е неотделим от задълбочаващата се криза на натрупването на капитала, но и от по-широкия дефицит на ефикасна интерпретативна схема, която да мисли и преодолява противоречията в съвременната политико-икономическа конюнктура.

Предприемаческият дух обещава индивидуално спасение за всеки, който съумее да мисли outside the box, да е достатъчно „разчупен“, „игрив“, „отворен за нови тенденции“, „да предусеща алтернативното“. Един по-внимателен поглед обаче открива множество механизми за изключване и отписване на мащабни обществени групи (роми, възрастни, хора без образование, бедни младежи и др.) от правото да употребяват и усвояват предприемаческите дискурси легитимно и ефективно. Като резултат определени дребни предприемачи практически биват хронично изключвани от сферата на предприемачеството както чрез държавна интервенция, така и под напора на конкуренцията.

Противно на доминиращите диагнози, в България няма дефицит на предприемачески дух. Точно обратното – креативността, иновативността, и предприемчивостта са извънредно разпространени, но това не означава, че социалните неравенства отмират. Наличието и възпроизводството на „неавтентични“, невидими или призрачни предприемачи се оказва материално условие за възможност за просперирането на първата.

Прочетете рецензията на Росица Генчева в „Маргиналия“.

Медаров, Георги, Цонева, Жана, Христов, Момчил и Огнян Касабов. 2015. Предприемачески дух и призрачни предприемачи: експертно знание, неолиберално управление и социално страдание. София: КОИ.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.