Situating Migration in Transition

Situating Migration in Transition е част от едногодишен проект, който включва и международния уъркшоп Е/Имиграция, проведен през май 2014 г. В трите текста в сборника миграцията е разглеждана като едно от фундаменталните качества, които стоят в основата на и са катализирани от социално-икономическите процеси. Преходът е деконструиран като серия от преходи – темпорални и между категории, в които се рамкират миграциите.

Апостолова се фокусира върху работниците от Виетнам, и разглежда миграционните процеси в България от 1970-те до началото на 1990-те години. Тя проследява как ролята на чуждестранния работник се предефинира от интернационален дълг към социалистическата солидарност в производствена сила, изплащаща чуждестранни задължения.

Текстът на Неда Денева проследява трансформациите в преживяванията на нерегулярните работници като граждани в България и като мигранти в Европейския съюз.  Авторката разглежда взаимовръзката между едно ограничено разбиране за труд като регулярна и платена работа, наложено като единствено легитимно от страна на институциите и широкото обществено мнение, и процесите на изключване от достъп до пълно гражданство.

Текстът на Цветелина Христова разглежда развитието на кол-центровете в България като частен случай на т.нар. виртуална миграция – аутсорсването на услуги, и връзката му с трудовата миграция и други видове мобилности в български контекст.

Apostolova, Raia, Deneva, Neda and Tsvetelina Hristova. 2014. Situating migration in transition: temporal, structural, and conceptual transformations of migrationsSketches from Bulgaria. Sofia: KOI.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.