Георги Медаров

3 публикации
Георги Медаров е социолог и част от КОИ от създаването на сдружението.