Една друга заплата е възможна

Независимо от това, че заплатата за издръжка е човешко право, работническите заплати са значително по-ниски. Последните проучвания показват, че има огромна пропаст между заплатите за издръжка и действителните заплати на работничките.

Заплатата за издръжка е овластяващо човешко право, ключово за истинското социално и икономическо развитие.

Правителствата в страните производителки от Централна, Източна и Югоизточна Европа държат МРЗ възможно най-ниски, средно една четвърт от заплатите за издръжка. Те постоянно се сравняват с конкурентните страни заради заплахата от преместване на производството.

Защо се фокусираме върху заплатата за издръжка?

Марките трябва да плащат пълната цена за всяка дреха. Това включва и заплата, с която работниците могат да се издържат. Това логично заключение всъщност е източник на политически дебат между заинтересованите страни в глобалното производство на дрехи и спортни стоки. Въпреки че правото на заплата за издръжка е човешко право, заплатите на работниците са много под заплатата за издръжка. Последните изследвания показват отново, че има огромна пропаст между заплатите за издръжка и действителното заплащане на работниците.

Заплатата за издръжка е универсално приложимо човешко право и се полага на всички работници, независимо от техните статут, производителност или личния им живот. Това е най-ниската заплата и нито една работничка не бива да получава сума по-ниска от определената заплата за издръжка. Заплатата за издръжка трябва да покрива основните потребности на работничките и на техните семейства – храна, облекло, жилище, обществен транспорт, комунални услуги и комуникация, образование, отдих и култура, нормални здравни и хигиенни разходи, и пътуване за отпуска. Тя подсигурява не просто физическото оцеляване, а адекватното участие на семейството в обществения живот. Заплата за издръжка трябва да подсигурява разполагаем доход за посрещане на извънредни разходи. И последно, тя трябва да бъде възнаграждение за нормално работно време, т.е. не предполага извънреден труд.

Също може да ви хареса…