Пътеводител за защита на работното място

При постъпване на работа шофьорът получава тежкотоварен автомобил, строителят – мистрия, лекарят – стетоскоп, а IT специалистът – компютър. На никой от тези професионалисти обаче не се връчва набор от възможности за защита на трудовите си права. Не го прави работодателят – няма и интерес, не го прави и образователната ни система, защото управляващите отказват да включат трудовите права в учебния план.

Традиционните оръдия на труда задължително трябва да бъдат съпътствани от оръдията за трудова защита, с идеи и начини за отстояване на интересите на работещите. Настоящата брошура отговаря на често задавани въпроси, свързани с трудовите договори, осигуровките, синдикализацията.

Категория:

При постъпване на работа шофьорът получава тежкотоварен автомобил, строителят – мистрия, лекарят – стетоскоп, а IT специалистът – компютър. На никой от тези професионалисти обаче не се връчва набор от възможности за защита на трудовите му права. Не го прави работодателят – няма и интерес, не го прави и образователната ни система, защото управляващите отказват да включат трудовите права в учебния план. А колкото и добър специалист да е, служителят е непълноценен, когато е лишен от работническия си щит – възможно е да стане жертва на измама, на експлоатация, на злоупотреба с човешкото му достойнство. Традиционните оръдия на труда задължително трябва да бъдат съпътствани от оръдията за трудова защита, с идеи и начини за отстояване на интересите на работещите.

Синдикализацията е най-ефективната защита на правата на хората на труда пред работодателския произвол, а също и най-доброто оръжие за извоюването на повече права и придобивки, по-добър стандарт на живот и по-удовлетворяваща работа. Искрено се надяваме, че настоящата брошура ще даде кураж на читателите да се синдикализират и борят за правата си. Тези права отразяват баланса на силите и са уязвими към атаки, ако бъде разпокъсана солидарността между работниците, която е и източникът на тяхната сила.

Ваня Григорова, Пътеводител за защита на работното място: Конкретни казуси, права, самоорганизация. София: КОИ, 2020.

КОИ организира и турне в шест български града, за да представи „Пътеводителят“ пред работници, активисти и синдикалисти в цялата страна. Медиен партньор на КОИ беше „Барикада“. Фондация „Роза Люксембург“ предостави финансова подкрепа за изготвянето на изданието и за осъществяването на турнето.

Видео запис от онлайн представянето на изданието.
Видео запис от представянето в Гоце Делчев на 20 септември 2020 г.
Видео запис от представянето в Русе на 9 септември 2020 г.
Видео запис от представянето в Стара Загора на 9 октомври 2020 г.

Също може да ви хареса…