„Народът” срещу социалните помощи

Темата за социалното подпомагане често предизвиква ожесточени дебати в българското общество, без да бъде познавана в дълбочина, затова изследването цели да подпомогне по-аргументираното им протичане. Хората, чиито професионални задължения са свързани с вземането на отношение и дори на решения по въпроси като материални лишения, неравенства, обществено подпомагане, но самите те не са експерти в тези области (каквито са голяма част от занимаващите се с политика например), трябва да бъдат запознати със състоянието и промените в социалното подпомагане. Докладът може да е полезен и за всички останали, тъй като освен че конспектира възможностите за социално подпомагане, прави и преглед на настоящите резултати. Защото всеки от нас трябва да е наясно какво именно не одобрява в системата, за да знае за какви промени да настоява.

КОИ и сдружение „Солидарна България“ са силно обезпокоени от продължаващото задълбочаване на негативните обществени настроения и оценки за социалната система в България. През 2016 г. публикувахме обзор на политиката за социално подпомагане под заглавието „Бедни срещу бедни: Кой печели от противопоставянето на едни нуждаещи се срещу други и може ли да се живее от социални помощи в България?“. Основната ни цел беше развенчаване на наложените митове в областта не само на социалните помощи, но и на осигурителната система.

Две години по-късно със загриженост констатираме, че негативните тенденции продължават. И докато Европейската комисия препоръчва разширяване на обхвата и размера на социалното подпомагане в България, министри, работодатели и анализатори продължават да повтарят, че социалните помощи следва да се ограничат поради масовите злоупотреби.

Подробна рецензия на доклада в „Барикада“.

Григорова, Ваня. 2018. „Народът“ срещу социалните помощи: или изкуството да накараш нуждаещите се сами да поискат още рестрикции срещу себе си. София: КОИ, 2018.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.

Също може да ви хареса…