Европейска базова заплата за издръжка

Регионална базова заплата за издръжка, отразяваща работническите потребности

Марките трябва да заплащат пълната цена на всяка дреха. Това включва и надница, с която работниците могат да се издържат. Въпреки че правото на заплата за издръжка е човешко право, заплатите на работниците са много под заплатата за издръжка, а в Централна, Източна и Югоизточна Европа са значително по-ниски дори от европейския праг на бедността. Този доклад описва метода на Кампания Чисти дрехи за изчисляване на Европейската базова заплата за издръжка (ЕБЗИ). ЕБЗИ се изчислява въз основа на разходите за храна, необходими за диета от 3000 калории на ден.

Предложената тук концепция се опитва да постави работниците в центъра, но отчитайки бизнес модела на бързата мода. Последната цели да преодолее постоянната заплаха от преместване в друга държава, която позволява по-ниско заплащане на работниците. Бизнес моделът на глобалната бърза мода създава нуждата от политика, която да се противопоставя на конкурирането на държави/региони с по-ниско заплащане, но без да слага механично знак за равенство между страни с различен стандарт на живот. Това именно е целта на Европейската базова заплата за издръжка. Стремим се да изградим преграда пред ‘състезанието към дъното’ между и в рамките на европейските страни производителки на облекла.

Кампания Чисти дрехи (КЧД) е глобална мрежа от правозащитни и синдикални организации. Тя отстоява и се бори за подобряването на условията на труд при производството на облекла и спортни стоки. Изследователската работа на КЧД е в основната на застъпническата дейност и правозащитните стратегии на мрежата, целящи опазването на човешките 4права в шивашката промишленост.

Човешкото право на достойно заплащане, което може да подсигури издръжката на работниците и техните семейства (или накратко – заплата за издръжка), е в основата на нейната дейност, тъй като е и едно от основните работнически искания. Този доклад е приет от фокус групата на КЧД Производство в Европа.

Групата се състои от клонове на КЧД и други организации от Централна, Източна и Югоизточна Европа: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Грузия, Унгария, Северна Македония, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна. Групата е обединението, което се застъпва за регионална базова заплата за издръжка в Европа – Европейска базова заплата за издръжка.

Също може да ви хареса…