На прицел – общественото водоснабдяване

Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между КОИ и „Солидарна България“. В настоящия доклад авторите правят преглед на националните стратегии в областта на ВиК услугите в България. Поставен е акцент върху прогнозираното увеличение на цената за водоснабдяване. Описани са и някои алтернативни варианти за развитие на сектора. Прегледът повдига въпроси за причините за неотклонното следване на препоръките на Световната банка, за отделените 7 млн. лв. за консултантските услуги на Банката и участието в съставянето на стратегията на още няколко звена на СБ, чиято неприкрита цел е увеличаване на дела на приватизираните активи и концесионирани дейности в световен мащаб.

Последните няколко български правителства се опитват да отприщят нова вълна от концесии в сферата на ВиК. Според заплатен от държавата доклад на Световната банка, отдаването на Софийска вода“ на мултинационалната корпорация Веолия“ следва да бъде пример за целия сектор. Но успешна ли е наистина тази концесия? Цените са скочили неколкократно, загубите остават на почти същите нива от преди 15 години, обещаните инвестиции липсват, налице са корупционни скандали и впечатляваща непрозрачност.

Представянето на доклада се състоя на 16 ноември 2015 г. в сградата на КТ Подкрепа“ и участие взеха Ваня Григорова, Георги Медаров и Сатоко Кишимото.

Интервю на Радио България със Сатоко Кишимото във връзка с изданието.

Григорова, Ваня и Георги Медаров. 2015. На прицел – общественото водоснабдяване. София: КОИ.

Тази публикация е възможна с подкрепата на Фондация „Роза Люксембург“.

Също може да ви хареса…