Покана за общо събрание на КОИ

Уважаеми членове, 

Управителният съвет на Сдружение „Колектив за обществени интервенции“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 15.09.2023 г., в 10:00 часа, на адреса на управление на Сдружението, а именно rp. София, ул. „Ивайло“ № 21, при следния дневен ред:

  1. Приемане и публикуване на годишен финансов  и описателен отчет на сдружението за 2022 г.
  1. Разни.

Дата: 14.08.2023 г.

Гр. София

С уважение: Жана Мариянова Цонева

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 11:00 ч. на същата дата и място.

14.08.2023 г.

Управителен съвет на Сдружението

гр. София

Total
0
Shares
Още публикации