Огнян Касабов

8 публикации
Огнян Касабов преподава философия в Софийския университет. Интересите му са в областта на историята на модерната философия, естетиката и политическата теория.